, ,
ARC DE TRIOMPHE
Giriş
Arc De Triomphe: Savaşın Feshi için Dünya Enstitüsü, Krzysztof Wodiczko’nun bir dizi sergisi için bir tasarım projesidir. Proje değişen gerçekliklere bir tepki niteliğinde olup, o gerçeklikleri dönüştürmeye zemin hazırlamaktadır.

Arc De Triomphe’nın gövdesine veya yüzeyine tamamen ideolojik olan, kimi inançları sürekli kılan ve dolayısıyla takın etrafındaki yeni alanların değişen gerçeklikleri izlemeye, haritalamaya ve başkalaştırmaya yaramasını sağlayacak şekilde tasarlanan bir makine iliştirilir. Böylece daha az çatışma ve savaş olacaktır. Aynı zamanda Savaşın Feshi için Enstitü de kültürü süreklileştiren mimariyi inceleyerek ve anıta analitik ve eleştirel bir unsur katarak kültürü kirliliklerinden arındırmak üzere tasarlanmıştır. Proje mevcut anıta yapı sökümcü bir bağlamda bağlanarak ve çok daha kapsamlı bir savaş gerçekliği ile etkileşim aracılığıyla onu değiştirmeye çabalayarak, iki temel zeminde işlemektedir” *


Yapının hedefi anıtsal tak üzerine oyulmuş insan motifleri ile ziyaretçileri aynı yüksekliğe taşıyarak, ziyaretçilerin bu insanlarla empati kurması ve böylece onların ulaşılmaz ve insandışı anıtsal etkisinin yıkılmasıdır.


*Realism as a Course of Life: A Conversation with Krzysztof Wodiczko." Realism 3 (2012): 8. Scapegoat. Web.