, ,
CROSSWAYS ANATOLIA
Giriş
Genel Bakış

İstanbul ve Ankara, iki zıt kentin arasındaki Eskişehir, bölgesel bir model olarak alınarak Türkiye’nin iç bölgelerinde altyapının etkisi araştırılıyor. Eskişehir, Anadolu’nun orta noktasında stratejik bir konumda bulunuyor. Tarihi, güncel ve geleceğe dönük kaygılarla, bu kentin bölgesel kapasitesi dikkate alındığında, çok daha geniş bir resim ortaya çıkıyor. Araştırma yerel meselelerle ilişkilenerek, onların mevcut kültürel ve ekonomik potansiyelerini öne çıkaran küresel bir düşünce oluşturacak malzemeleri bir araya getiriyor. Bu aracılığı sağlarken, altyapısal çözümler mevcut mekânsal potansiyelleri görselleştirmek için temel yapıtaşını oluşturuyor.

Kavramsal Çerçeve

Kavramsal çerçevenin ardındaki temel düşünce tematik olarak bütüncül bir anlayışın parçalarını sınıflandırmak ve görselleştirmekti. Böylece kenti sürekliliği olan bir zemin olarak değerlendirerek, yeni ilişki olanakları meydana getirilebilirdi.

Kentsel Ölçek

Endüstriyel alan ve demiryolu bakım istasyonları kenti fiziksel olarak Doğu – Batı doğrultusunda ikiye bölüyor. Kentsel gelişim imkânı artan altyapısal ihtiyaçlar dolayısıyla alanın zemininin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ile doğuyor. Alan, kenti devamlılığı olan fiziksel ve organizasyonel bir birleşim noktası olarak yeniden tanımlamak için bir deneme zemini oluşturuyor.

Kurgusal Sonuç

Kurgusal sonuç, demiryolu bakım istasyonunun sağlamlaştırılması için bir omurga altyapı oluşturulması, yeni istasyonda kamusal programlar gerçekleştirilmesi ve endüstriyel sahada çağdaş sanat ve kültür etkinlikleri başlatılarak toprağın emlak değerinin artırılması, dolayısıyla başlı başına bir kentsel düzenleme girişimi gerçekleştirilmesidir.
Bölge
Yaklaşım
Kavramsal Çerçeve
Vizyon